Komplexní služby ve stavebnictví
a dopravě

 • Výstavba, rekonstrukce, opravy  bytových, občanských, průmyslových, zemědělských a inženýrských objektů včetně objektů památkově chráněných
 • Vnitrostátní a zahraniční doprava, nákladní doprava

Poskytujeme komplexní služby

při zajišťování velkých stavebních záměrů

Společnost je technicky a materiálně vybavena jak mechanizačními a dopravními prostředky, tak i profesní skladbou pracovníků, která zahrnuje odborné profese hlavní i přidružené stavební výroby a odborné zkušenosti technickohospodářských pracovníků. Pro zvýšení produktivity a kvality prováděných prací slouží rovněž přímé (jednostupňové) řízení bez zbytečných řídících mezičlánků. Tento způsob řízení má příznivý dopad do cen za provedené práce a služby.

Naše společnost realizovala mj. výstavbu prodejen některých obchodních zařízení (KIK Plzeň, PENNY Vodňany a další). Přeložky kanalizačních a vodovodních řadů ve Vodňanech a Třemošné včetně přeložek plynových sítí. Opravy a přestavby objektů v diagnostickém ústavu Pšov. Demolic objektů bývalého JZD Dobřany. Provedení zpevněných ploch (parkoviště a komunikací) Radnice, Dobřany, Třemošná. Provádíme rozsáhlé zemní práce a inženýrské sítě.

Naše činnosti

pro úspěšnou realizaci Vašich záměrů při výstavbě, rekonstrukci, opravě nebo demolici

Realizace kompletní stavby

 • byty
 • rodinné domy
 • bytové domy
 • kanceláře
 • průmyslové a zemědělské objekty

Ostatní stavební činnosti

 • výstavba cyklostezek, komunikací a chodníků
 • výstavba lesních cest
 • pokládka betonové zámkové dlažby
 • vyklízení bytů a nemovitostí

Inženýrské objekty

 • výstavba čistíren odpadních vod
 • provádění kanalizačních a vodovodních řadů včetně jejich objektů
 • úprava vodních toků
 • výstavba lávek

Služby v dopravě

při zajišťování velkých stavebních záměrů

Dopravu zajišťujeme na základě udělení koncesní listiny provozování osobní a nákladní silniční motorové dopravy jak tuzemské, tak i zahraniční včetně dopravy sypkých materiálů speciálními cisternami.

Nabízené služby v oblasti dopravy

 • vnitrostátní a zahraniční doprava nákladními soupravami ( tahač + cisterna, tahač + návěs )
 • doprava nákladním autem o hmotnosti do 12 t.
 • odvoz suti a vybouraných materiálů včetně uložení na řízené skládky

5 důvodů

proč spolupracovat s námi

Technické
a materiální
vybavení

Odborné znalosti
a zkušenosti

Jednostupňové
přímé řízení

Kvalita provedené
práce

Dlouhodobé
reference

Kontakt

LP doprava a stavby s.r.o.

Havlíčkova 218, 337 01 Rokycany

IČ: 29100721, DIČ: CZ29100721

Provozovna a korespondenční adresa:

V Malé Doubravce 27, 312 00 Plzeň

Zeptejte se nás

3 + 1 =

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě